climbing 360 סרטון חברה

שם לקוח: climbing 360

סרטון תדמית   לחברה לבנית קירות טיפוס  פרקי חבלים ומתקני חוויה

 בסרט מעורבים חומרים שצולמו על ידי הלקוח  בעבודה על פרויקטים קודמים   תוך פתרון ויזואלי בהצגה שלהם  בתלת מימד בתוכנת באפטר אפקט

חזור לפרוייקטים >